• Users Online: 107
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Colored corn starch dust explosion-related ocular injuries at a Taiwan water park: A preliminary report from a single medical center

Liao Yi-Lin, Yeh Lung-Kun, Tsai Yueh-Ju, Chen Shin-Yi

Year : 2016| Volume: 6| Issue : 3 | Page no: 123-126

   This article has been cited by
 
1 Coloured powder potential dust explosions
Blanca Castells, Isabel Amez, David León, Javier García-Torrent
Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2023; 83: 105014
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Fire hazard potential of non-metallic powder layers induced by deposit surfaces
Jingzhi Cai,Chang Li,Paul Amyotte,Yixiao Yuan,Lei Pang,Gang Li,Qingsong Wang,Chunmiao Yuan
Fire Safety Journal. 2021; 122: 103365
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Assessment of the thermal hazards and oxidization mechanism of coloured corn starch dust by TG–FTIR
Rui Liang,Qiuyue Liang,Zhenbao Li,Qingyun Zhou,Lei Li,Wenqian Sun
Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2021; 69: 104380
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Inhibition of diammonium phosphate on the wheat dust explosion
Qi Zhao,Xianfeng Chen,Huaming Dai,Chuyuan Huang,Jing Liu,Song He,Bihe Yuan,Pan Yang,Huiwei Zhu,Guangqian Liang,Bingqian Zhang
Powder Technology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 CFD analysis and experimental study on the effect of oxygen level, particle size, and dust concentration on the flame evolution characteristics and explosion severity of cornstarch dust cloud deflagration in a spherical chamber
Haitao Li,Xiaokun Chen,Jun Deng,Chi-Min Shu,Chia-Ho Kuo,Yongchuan Yu,Xiangyu Hu
Powder Technology. 2020;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Changing Trends in Firework-Related Eye Injuries in Southern China: A 5-Year Retrospective Study of 468 Cases
Fangyu Wang,Bingsheng Lou,Zhaoxin Jiang,Yao Yang,Xinqi Ma,Xiaofeng Lin
Journal of Ophthalmology. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Study on hydrodynamics and explosion hazards of corn, starch at high-temperature environments
Dan Wang,Xinming Qian,Dejian Wu,Tingchao Ji,Qi Zhang,Ping Huang
Powder Technology. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Flame propagation and dust transient movement in a dust cloud explosion process
Tengfei Chen,Qi Zhang,JingXin Wang,Lijuan Liu,Sihong Zhang
Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article